Bettrehabilitering

Tandimplantat | Tandfasader / Tandkronor | Bettrehabilitering | Tandblekning | Tandkirurgi | Tandprotetik / Tandproteser | Rotfyllning / Rotbehandling

Både estetiskt och funktionellt

Den vanligaste orsaken till att hela bettet måste rehabiliteras är att tänderna gått förlorade. Syftet med bettrehabilitering är att återskapa ett bett så att det fungerar fullt ut, både estetiskt och funktionellt. Detta kan ske både med hjälp av existerande tänder och tandimplantat.

Att till exempel dra ut en tand för att lösa en akut tandvärk, eller för att tanden varit så dåligt att den inte kan räddas, kan förstås vara en lösning. Men det kan också få konsekvenser för tänderna som ligger intill. Eftersom tänderna i käken vanligtvis påverkas av varandra kan det hända att tanden bredvid en förlorad tand flyttar sig något, vilket kan leda till ytterligare komplikationer. Käkleden och tuggmuskulaturen kan överbelastas.

Tack vare lång erfarenhet, stor kunskap och modern teknologi kan vi även lösa det som verkar vara hopplösa fall. Och vi arbetar inte bara med enstaka tänder, utan har kunskap och erfarenhet med rehabilitering av hela käkar och bett.
Kostnadsberäkning
Hos oss får du alltid en kostnadsberäkning för din behandling. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt från person till person, och eftersom vi är noga med att hitta den bästa behandlingen för just dig, inleder vi alltid med en undersökning. Som medlem i Privattandläkarna kan vi även lämna garantier på vissa behandlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:
• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kronor

Särskilt tandvårdsbidrag
Utöver tandvårdsstödet som alla har rätt till ger vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar även rätt till så kallat särskilt tandvårdsstöd. Särskilt tandvårdsstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som infördes den 1 januari 2013.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsförsäkring
Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen.

Läs mer på om tandvårdförsäkring på Försäkringskassan.