Särskilt tandvårdsbidrag

Vilka har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan öka risken för att tandhälsan försämras. Därför kan du som har ett ökat behov av tandvård få ett nytt bidrag från Försäkringskassan, ett så kallat särskilt tandvårdsbidrag.

Bidraget från Försäkringskassan underlättar för dig som måste ta hand om dina tänder extra noga på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Och eftersom vi på Södertandläkarna tycker att alla har rätt till starka och friska tänder hjälper vi dig gärna om du har frågor kring bidraget.

Så fungerar det

Det särskilda tandvårdsbidraget kan användas till undersökningar och förebyggande tandvård som till exempel rengöring av tänderna hos tandhygienist. Bidraget är 600 kronor varje halvår och kan delas upp mellan olika behandlingstillfällen. Däremot kan du inte spara det särskilda tandvårdsbidraget. Den 1 januari och 1 juli varje år påbörjas en ny period.

Det särskilda tandvårdsbidraget dras bort från din tandvårdsräkning och tandvårdskliniken får sedan ersättning från Försäkringskassan. Har du väl fått rätt till det särskilda tandvårdsbidraget behöver du alltså inte göra något mer än att boka tid och komma igång med dina behandlingar.

Vem kan få särskilt tandvårdsbidrag?

Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling är exempel som kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag, liksom Sjögrens syndrom och Crohns sjukdom.
Sjukdomar och funktionsnedsättningar som ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag >>

Vi hjälper dig!

För att veta om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag behöver du visa ett läkarintyg på din sjukdom eller funktionsnedsättning. I vissa fall kan du även behöva göra ett salivtest som kan genomföras hos oss. Hör av dig så hjälper vi dig att få tillgång till det särskilda tandvårdsstödet och komma igång med din behandling.

Här hittar du Försäkringskassans faktablad om särskilt tandvårdsstöd.

Kontakta oss.