Tandimplantat

Tandimplantat | Tandfasader / Tandkronor | Bettrehabilitering | Tandblekning | Tandkirurgi | Tandprotetik / Tandproteser | Rotfyllning / Rotbehandling

När de egna tänderna
inte går att rädda

När en tand är i så dåligt skick att den inte går att rädda kan den behöva ersättas med en ny. Den mest efterfrågade behandlingen vid förlorade tänder är att ersätta tänderna med implantat. Det innebär att vi fäster en titanskruv i käkbenet och förser skruven med en konstgjord tandkrona i porslin. Implantatet växer fast i käken och sitter permanent, i bästa fall livet ut.

Med tandimplantat får man nya tänder som ser naturliga ut. Dagens implantat är helt enkelt så nära de ursprungliga tänderna man kan komma.

Säker behandling

Implantat är en säker behandling där 98 procent av alla behandlingar i underkäken lyckas. Motsvarande siffra för överkäken är 90 till 95 procent (källa: 1177.se).

På Södertandläkarna har vi gedigen erfarenhet och utbildning inom implantatbehandlingar. Och vi arbetar med Stockholms främsta tandtekniker som tillverkar tandkronor av mycket hög kvalitet.

Inför en implantatbehandling tar vi tid på oss att förklara hur det går till. Vi presenterar och rekommenderar olika behandlingsalternativ utifrån dina specifika förutsättningar.Vi vill att du ska känna dig säker på vad som händer under din behandling och vad som ska göras i din mun. Vi ger helt enkelt den vård vi själva skulle vilja ha.

Vad kostar behandlingen?

För att kunna ge ett pris behöver vi träffa dig och få veta mer om just ditt problem. Då kan du få en grov kostnadsuppskattning. Det besöket bjuder vi på.

Väljer du att gå vidare får du en offert innan behandlingen startar. Exempel på priser: En tand 18.000 – 20.000 kr, en hel käke 50.000 – 70.000 kr.

Läs mer om priser och hur tandvårdsstödet från Försäkringskassan fungerar.


Behandling steg för steg

ST steg1 implantat

1. Undersökning och planering
Först görs en grundlig genomgång av ditt allmänna hälsotillstånd, liksom eventuell medicinering, allergier och rök/snusvanor.

Sedan undersöker vi munnen för att se hur mycket plats det finns där tandimplantaten ska placeras och hur många tänder som ska ersättas. Vi tar röntgenbilder för att se om det finns ben i tillräcklig omfattning och för att utesluta andra sjukdomar på tandrötter eller i käkbenet.

Därefter undersöks käkbenets höjd, bredd och utseende samt benets kvalitet, det vill säga hur kraftigt benet är. Med hjälp av fotografier undersöker vi hur mycket av tänderna som visas och hur tandköttet ser ut. Vi kartlägger även andra känsliga områden, till exempel nerven som går längs underkäkens ben.

Efter undersökningen går vi igenom vilket resultat du kan förvänta dig. Du får en kostnadsberäkning och vi ser över hur mycket du kan få i ersättning från Försäkringskassan.

ST steg2 implantat

2. Sanering
Innan en implantatbehandling kan börja måste vi ta bort eventuella tänder med infektioner, laga hål, rotfylla tänder och se till att det inte finns kvar några infektioner. Det är också viktigt att du har en god munhygien inför behandlingen, något som vår tandhygienist kan hjälpa dig med.

För att du inte ska behöva gå omkring med en tandlucka längre fram i behandlingen tillverkar vi redan nu de provisoriska tänderna du kommer att behöva.

implantat_sidan

ST steg3 implantat

3. Operationen
Implantatet består av tre delar; tandkronan, en fixtur som är själva titanskruven och en distans som utgör kopplingen mellan tandkronan och fixturen.

Själva operationen är då fixturen ska sättas fast i käkbenet. Ingreppet tar inte mer än någon timme och är inget att oroa sig för. Operationen görs under lokalbedövning som ger en mycket effektiv smärtlindring under hela ingreppet och några timmar efter. Du känner av lite tryck och beröring under operationen men smärtan är effektivt borta.

Eftersom vi har borrat i benet kan du känna dig lite svullen och öm efter operationen. Det går oftast över inom några dagar och kan vanligtvis behandlas med receptfria värktabletter. Du ska inte anstränga dig det närmaste dygnet efter operationen men de flesta kan gå till sitt arbete redan dagen efter. De få stygnen tas bort efter cirka en vecka.

Om benet som fixturen ska sättas fast i är tunt eller skadat, till exempel efter en infektion eller tandutdragning, kan vi behöva fylla på med nytt konstgjort ben. Det konstgjorda benet fungerar som ett slags byggnadsställning för kroppens eget ben. När det konstgjorda benet försvinner efter 6-9 månader har det egna benet vuxit fram. Metoden är mycket tillförlitlig.

Efter operationen behöver fixturerna växa fast. Hur lång tid det tar beror på benets kvalitet samt hur många skruvar som satts in. I vissa fall kan implantatet belastas direkt, i andra fall kan det ta upp till fyra månader innan skruvarna växt fast i benet. Under viloperioden får du provisoriska tänder.

ST steg4 implantat

4. Tänderna på plats
När tandimplantaten har läkt fast i benet påbörjar vi rekonstruktionen av tänderna. Den här delen av behandlingen tar vanligtvis några veckor och vid några tillfällen får du prova hur dina nya tänder ser ut och känns. Rekonstruktionen kan också gå fortare. Det beror på om det gäller en tand, fler tänder eller hela käkar.

Tandläkaren tar fram en modell av hur tänderna ska se ut. Sedan bygger tandteknikern en gipsmodell efter en avgjutning av tandimplantatet. Gipsmodellen blir en kopia av munnen som teknikern och tandläkaren provar ut tänderna ifrån. Vi gör en uppsättning av hur tänderna ska se ut i vax. Därefter tillverkar tandteknikern de nya tänderna i det material som valts i samråd med tandläkaren.

5. Efterkontroll och hygien
Tvärt emot vad många tror kräver tandimplantat noggrant underhåll och rengöring för att motverka bakterietillväxt och infektioner, framförallt i tandköttet runt implantaten. Men får du bara en bra rutin på din munhygien kan du räkna med att ha dina implantat länge, i bästa fall hela livet.

När tanden eller tänderna satts in får du träffa en tandhygienist som går igenom hygienrutiner och ger dig ett eget hygienprogram. Det är viktigt att du gör rätt från början och lär dig hålla rent ordentligt.

Efter ett halvår gör tandläkaren en uppföljande kontroll och därefter görs röntgenkontroller varje år för att se till att benet inte försvinner från tandimplantaten. Därefter bör du besöka tandhygienisten en till två gånger om året.

Läs mer om tandimplantat på 1177.se

Pris från 24.000 kr

 

Boka tid för
gratis rådgivning!

Under ett kortare besök får du träffa en tandläkare och berätta om ditt problem. Tandläkaren tittar i munnen och gör en första bedömning om implantatbehandling kan bli aktuell eller om det finnas andra alternativ som är bättre. Du får en grov kostnadsuppskattning och en kort första beskrivning av hur behandlingen går till.

Hör av dig
så berättar vi mer »

Kostnadsberäkning
Hos oss får du alltid en kostnadsberäkning för din behandling. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt från person till person, och eftersom vi är noga med att hitta den bästa behandlingen för just dig, inleder vi alltid med en undersökning. Som medlem i Privattandläkarna kan vi även lämna garantier på vissa behandlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till
3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:
• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor

Särskilt tandvårdsbidrag
Utöver tandvårdsstödet som alla har rätt till ger vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar även rätt till så kallat särskilt tandvårdsstöd. Särskilt tandvårdsstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som infördes den
1 januari 2013.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsförsäkring
Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen.

Läs mer på om tandvårdförsäkring på Försäkringskassan.