Tandkirurgi

Tandimplantat | Tandfasader / Tandkronor | Bettrehabilitering | Tandblekning | Tandkirurgi | Tandprotetik / Tandproteser | Rotfyllning / Rotbehandling

Olika typer av kirurgiska ingrepp

Oral kirurgi är det korrekta uttrycket för alla typer av kirurgiska ingrepp i munhålan. Och på Södertandläkarna erbjuder vi all slags tandkirurgi, till exempel när visdomständer och rotrester ska tas bort och ersättas med implantat eller kronor och broar.

Eftersom munhålan är ett mycket känsligt område ställs det höga krav på förberedelser, metoder och teknisk utrusning. Liksom på erfarenhet och kompetens. Vi erbjuder också olika bedövningsformer och avslappnande medicin om det behövs.

Olika former av tandkirurgi behövs beroende på vilken typ av besvär du har.
Kostnadsberäkning
Hos oss får du alltid en kostnadsberäkning för din behandling. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt från person till person, och eftersom vi är noga med att hitta den bästa behandlingen för just dig, inleder vi alltid med en undersökning. Som medlem i Privattandläkarna kan vi även lämna garantier på vissa behandlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:
• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kronor

Särskilt tandvårdsbidrag
Utöver tandvårdsstödet som alla har rätt till ger vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar även rätt till så kallat särskilt tandvårdsstöd. Särskilt tandvårdsstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som infördes den 1 januari 2013.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsförsäkring
Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen.

Läs mer på om tandvårdförsäkring på Försäkringskassan.