Tandprotetik / tandproteser

Tandimplantat | Tandfasader / Tandkronor | Bettrehabilitering | Tandblekning | Tandkirurgi | Tandprotetik / Tandproteser | Rotfyllning / Rotbehandling

När tänder måste ersättas

En tandprotes är en avtagbar ersättning för en eller flera förlorade tänder, det som i dagligt tal kallas för löständer. Tandprotesen tillverkas och utprovas för att kunna ersätta helt eller delvis tandlösa käkar. Proteser kan användas som temporära ersättningar vid längre behandlingar. På Södertandläkarna kan vi ofta ge flera olika alternativ till behandling.

Hel tandprotes eller delprotes

Behöver hela tandraden ersättas används en hel tandprotes. En hel tandprotes i överkäken fästs i gommen och överkäken, som en sugkopp. En hel tandprotes i underkäken sitter fast med hjälp av tungan och kindens muskler och är utformad så att den kan vila mot underkäken och ändå sitta på plats.

En delprotes är en protes som ersätter en eller flera tänder, men som sitter fast tack vare befintliga tänder. Delprotesen används då en del av tandraden behöver ersättas och fästs med klamrar vid de tänder som finns kvar i käken. Delprotesen sitter ofta bättre än en hel tandprotes eftersom den sitter fast i vanliga tänder som finns kvar i käken. Både hel- och delprotesen är löständer som man själv kan sätta in och ta ut. (Källa: 1177)

Hur går det till?

Det finns flera sätt att skapa en tandprotes. Om det finns tänder kvar i käken kan tandläkaren ta ett avtryck av tänderna och käken. Därefter tar en tandtekniker vid och bygger tandprotesen, som liknar de egna tänderna och passar i käken. När tandläkaren sedan drar ut de dåliga tänderna sätts den nya tandprotesen in och passformen justeras provisoriskt.

Under tandköttets och käkbenets läkningsprocess kan formen ändras. Tandprotesen justeras därför ofta flera gånger för att passformen ska bli perfekt. Och du behöver alltså inte vara utan tänder i väntan på att tandprotesen ska bli färdig.

Om tänderna i käken redan är borta tar vi istället ett avtryck för att göra en vaxmall. Vaxmallen används för att mäta var de nya tänderna ska vara. Tillsammans med tandläkaren väljer du färg och form för de nya tänderna i protesen.

När vi gör tandprotesen med den här metoden krävs ofta fyra till fem besök hos tandläkaren innan protesen är klar, men passformen blir ofta bra direkt och behöver inte justeras i samma utsträckning. (Källa: 1177)

Kan alla ha tandprotes?

Det kan vara svårare att anpassa sig till en tandprotes om man får den senare i livet. Till exempel kan det vara svårt att tugga viss mat. En avtagbar tandprotes i överkäken är oftare lättare att ha än en protes i underkäken, protesen i överkäken sitter ofta bättre på plats. Vissa sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke kan göra det svårare att ha lösa tandproteser. Då kan implantat, eller proteser stödda av tandimplantat, vara en bättre lösning. (Källa: 1177)

Alternativa behandlingar

Att ersätta tänder med implantat är idag en etablerad och säker metod. På Södertandläkarna har vi lång erfarenhet av implantatbehandlingar och vi tar även emot remisser från andra tandläkare som vill ha hjälp med hela eller delar av behandlingen. Där ben saknas för behandling har vi också möjlighet att sätta in konstgjort ben för att säkra behandlingens resultat.

Läs mer om tandimplantat hos Södertandläkarna

Läs mer om tandproteser och konstgjorda tänder på 1177.se »

Kostnadsberäkning
Hos oss får du alltid en kostnadsberäkning för din behandling. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt från person till person, och eftersom vi är noga med att hitta den bästa behandlingen för just dig, inleder vi alltid med en undersökning. Som medlem i Privattandläkarna kan vi även lämna garantier på vissa behandlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:
• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kronor

Särskilt tandvårdsbidrag
Utöver tandvårdsstödet som alla har rätt till ger vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar även rätt till så kallat särskilt tandvårdsstöd. Särskilt tandvårdsstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som infördes den 1 januari 2013.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsförsäkring
Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen.

Läs mer på om tandvårdförsäkring på Försäkringskassan.