Tillsammans blir vi bättre!

På Södertandläkarna gillar vi andra tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Genom att utbyta erfarenheter och rekommendationer tillsammans med kollegor utvecklas vi i vårt yrke.

För att utveckla och underhålla vårt nätverk av duktiga personer anordnar vi kurser, demonstrationer och trevliga mingel. Vänd dig gärna till oss om ni vill diskutera någonting eller få nya infallsvinklar på era behandlingar.

Hör av dig om du är intresserad av ett professionellt utbyte.


Vi tar gärna emot
• Remisser som gäller hela eller delar av implantatbehandlingar, visdomstandsoperationer samt andra oralkirurgiska ingrepp, inklusive protetik.

Vi vidarebefordrar gärna
• Tandreglering
• Barntandvård