Om Södertandläkarna på Södermalm
ST_bild1

Starka och friska tänder.
Livet ut!

På Södertandläkarna erbjuder vi både allmän och avancerad tandvård för vuxna. Och vi är specialiserade på bettrekonstruktioner och implantatkirurgi, det vill säga att ersätta tänder som inte går att rädda med en titanskruv och ny krona.

Vår vision är att alla patienter ska behålla sina tänder friska och starka resten av livet. Därför tar vi del av ny forskning och vidareutbildar oss i metoder och tekniker. Därför har vi också en modern klinik med den senaste och mest kvalificerade utrustningen. Vi utgår alltid ifrån varje patients specifika förutsättningar.

Vår syn på patienten

Södertandläkarna tillämpar ett holistiskt synsätt vilket innebär att vi har en helhetssyn på dig som patient. Vi ser munnen som en del av kroppen och betonar den orala hälsans vikt för det allmänna välbefinnandet. Det innebär också att vi alltid utgår ifrån varje individs specifika förutsättningar och är noga med att vara lyhörda för dina önskemål och förväntningar, såväl kliniska som ekonomiska.

ST_bild2

Kontinuerligt kvalitetsarbete

På Södertandläkarna arbetar vi ständigt med att förbättra kvaliteten. Med hjälp av utprövade och inarbetade rutiner lyfter vi löpande fram eventuella fel och brister och åtgärdar dem.
Vi var en av Stockholms första tandvårdskliniker som godkändes i en extern kvalitetskontroll då en oberoende granskare gick igenom och bedömde alla delar av kliniken. Det sporrade oss att jobba vidare med kvalitet och vårt utvecklingsarbete är ett stående inslag på alla våra utbildningsdagar.

Ständig kompetensutveckling

Eftersom tandvård är ett område där utvecklingen går mycket snabbt framåt tar vi ständigt del av nya forskningsrön och prioriterar vidareutbildning i nya metoder och tekniker. Vi är måna om att ge behandling av mycket hög kvalitet, utan att du ska behöva betala för mycket. Och vi arbetar enbart med etablerade och väldokumenterade metoder. Allt för att kunna ge dig den allra bästa behandlingen.

En helt digitaliserad klinik

Vår klinik är helt digitaliserad, vilket innebär att röntgenbilder och journaler lagras digitalt. Det medför många fördelar. Dels gör den nya digitala röntgentekniken att du som patient utsätts för betydligt mindre strålning än tidigare, dels blir bilderna tydligare när de visas direkt på en dataskärm. Det underlättar dialogen mellan dig och tandläkaren när vi går igenom behandlingar och resultat. En annan stor fördel är att tekniken inte kräver några kemikalier. Det är bra för miljön.

Tack vare ny teknik kan vi också erbjuda både säkrare och bättre behandlingar. Vår panoramaröntgen ger en oslagbar bild för planering av behandlingar och för att göra viktig diagnostik säkrare har vi investerat i Södermalms första Volymtomograf (CBCT) som ger oss tredimensionella bilder av tänder och käkar. Och överlägset mycket bättre information än konventionell röntgen.

Ytterligare ett exempel är vår så kallade Intraoral Scanning som innebär att vi gör en kopia av munnen i 3D. Utifrån detta underlag skriver en fräs ut kronor och broar, direkt i porslin eller annat keramiskt material. En tand som tidigare tog en vecka att göra, kan vi nu få fram på några timmar. Med bättre precision och högre kvalitet.

ST_bild3_

Tandvård på samma adress sedan 1930-talet

Södertandläkarna ligger på Folkungagatan 49, alldeles intill Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. På vår adress och i våra lokaler har det drivits tandläkarmottagning ända sedan 1930-talet. 1998 startade tandläkare Per Molin Södertandläkarna och i samband med den nya tandvårdsreformen 2008 tog Akke Kumlien över driften.

Under åren har kliniken moderniserats och 2011 genomfördes en stor renovering för att leva upp till de högt ställda krav våra patienter har. Vi fick ett större och säkrare väntrum där vi hela tiden har uppsikt över patienterna, ytterligare ett behandlingsrum och nya dragningar av el, vatten luft liksom annat som behövs för att bedriva en säker tandvård av högsta kvalitet.

I trygga händer

Södertandläkarna och våra enskilda tandläkare är anslutna till Sveriges tandläkarförbund, Privattandläkarna, Sveriges tandhygienistförening samt Försäkringskassan.

Kostnadsberäkning
Hos oss får du alltid en kostnadsberäkning för din behandling. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt från person till person, och eftersom vi är noga med att hitta den bästa behandlingen för just dig, inleder vi alltid med en undersökning. Som medlem i Privattandläkarna kan vi även lämna garantier på vissa behandlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd
Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:
• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kronor

Särskilt tandvårdsbidrag
Utöver tandvårdsstödet som alla har rätt till ger vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar även rätt till så kallat särskilt tandvårdsstöd. Särskilt tandvårdsstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som infördes den 1 januari 2013.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsförsäkring
Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en patientavgift och Försäkringskassan ersätter den återstående delen.

Läs mer på om tandvårdförsäkring på Försäkringskassan.