När en tand är i så dåligt skick att den inte går att rädda kan den behöva ersättas med en ny. Den mest efterfrågade behandlingen vid förlorade tänder är att ersätta dem med tandimplantat.

Det innebär att vi fäster en titanskruv i käkbenet och förser skruven med en konstgjord tandkrona i porslin. Implantatet växer fast i käken och sitter permanent. I bästa fall livet ut.

Med tandimplantat får du nya tänder som ser naturliga ut. Dagens implantat är så nära de ursprungliga tänderna det går att komma.

Säker behandling

Tandimplantat är en säker behandling där 98 procent av alla behandlingar i underkäken lyckas. Motsvarande siffra för överkäken är cirka 90 till 95 procent.

Här på Södertandläkarna har vi gedigen utbildning och erfarenhet av implantatbehandlingar. Vi jobbar med Stockholms främsta tandtekniker som tillverkar tandkronor av mycket hög kvalitet.

Inför en implantatbehandling tar vi tid på oss att förklara hur det går till. Vi presenterar och rekommenderar olika behandlingsalternativ utifrån dina specifika förutsättningar. Vi vill att du ska känna dig säker på vad som händer under din behandling och vad som ska göras i din mun. Vi ger helt enkelt den vård vi själva skulle vilja ha.

Undersökning och planering

I första steget görs en grundlig genomgång av ditt allmänna hälsotillstånd, allergier och tobaksvanor. Vi kollar också om du tar några mediciner och i så fall vilka.

Vi undersöker munnen för att se hur mycket plats det finns där tandimplantaten ska placeras och hur många tänder som ska ersättas. Röntgenbilder tas för att se om det finns ben i tillräcklig omfattning och för att utesluta andra sjukdomar på tandrötter eller i käkbenet.

Sanering

Därefter undersöks käkbenets höjd, bredd och utseende samt benets kvalitet, det vill säga hur kraftigt benet är. Med hjälp av fotografier undersöker vi hur mycket av tänderna som visas och hur tandköttet ser ut. Vi kartlägger även andra känsliga områden, till exempel nerven som går längs underkäkens ben.

Efter undersökningen går vi igenom vilket resultat du kan förvänta dig. Du får en kostnadsberäkning och vi ser över hur mycket du kan få i ersättning från Försäkringskassan.

Vad kostar tandimplantat?

För att kunna ge ett pris behöver vi träffa dig och få veta mer om just ditt problem. Då får du en kostnadsuppskattning och det kostar inget. Väljer du att gå vidare får du en tydlig offert innan behandlingen startar.

Se Prislista

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor. Därefter får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.